PPP ve diğer Yatırım Projelerinin Finansmanı

PPP ve diğer Yatırım Projelerine yönelik "Proje Finansmanı" ve "Finansal Modelleme Çalıştayı" programlarımız yoğun katılımla devam etmekte.

Günümüzde Türkiye ve yurt dışında birçok mali boyutu yüksek yatırım projeleri Türk İnşaat/Enerji Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu projelerde en önemli unsur olan finansman kaynağı yaratılması ve bu sürecin yönetilmesi konusu da git gide önem kazanmaktadır.

"Proje Finansmanı" eğitim programımızda yatırım projelerine finansman kaynağı bulma yöntemleri anlatılmakta, finansman sağlayıcı yerli ve yabancı kuruluşlar tanıtılmakta ve farklı alternatiflerin getiri/risk açılarından karşılaştırmaları yapılmaktadır.

"Finansal Modelleme" çalıştayımızda örnek bir yatırım projesi (PPP Modeli) üzerinden katılımcılarla beraber finansal model oluşturulmakta, fizibilite/yatırım yapıp yapılmama kararı verilmekte ve alternatif senaryolar üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalıştay sonunda katılımcılar gerçek hayatta kullanabilecekleri örnek bir finansal modeli excel ortamında elde etmiş olmaktadırlar.