Doç.Dr.Oğuz UZOL

Rüzgar Enerjisi Uzmanı

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını Pennsylvania State University’de tamamlamış ve Johns Hopkins University’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. University of Cambridge’te ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur.

Halen ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-RÜZGEM) Başkanlık görevini yürütmektedir.

Uzmanlık ve araştırma konuları rüzgar türbinleri, turbomakinalar, türbülans ve aerodinamik olarak özetlenebilir. Bu konularda ODTÜ’de dersler vermektedir ve yayınlanmış birçok makalesi mevcuttur.