Hüseyin EROL

Planlama Uzmanı

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Yönetimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı programda doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
2012 yılından itibaren yüksek lisans yaptığı programda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu süre zarfında, yalın inşaatla ve yalın inşaat prensiplerinin proje planlama performansı üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu konuda, “Yalın İnşaat Prensiplerinin Proje Süresinin Değişkenliği Üzerindeki Etkilerinin Saptanması” adında bir tez yazmıştır. Bu çalışmalarına ek olarak, yapı bilgi modellemesi (BIM), 4-boyutlu planlama, proje portföy yönetimi gibi konularda çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.
Uluslararası bir dergide “Measuring The Impact of Lean Construction Practices on Project Duration and Variability: A Simulation-Based Study on Residential Buildings” isimli bir makalesi bulunmaktadır. Buna ek olarak, ülkemizde proje yönetimi konusundaki en önemli kongrelerden olan Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsünde, “Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi” ve “İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi” isimli bildirilerin yazarlarındandır.
Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2013 yılından bu yana danışmanlık hizmetleri veren TEKNOKA Ltd. Şti ve eğitim firması olan Yapı Kurumsal Akademi’de planlama uzmanı ve eğitmen olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli inşaat projelerinde Oracle Primavera P6 kullanarak iş programları hazırlamakta ve bu yazılımla ilgili eğitimler vermektedir.