Bilge MÜFTÜOĞLU

Avukat, Hukuk Danışmanı

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı'nda yönetici ortak olarak görev yapan Bilge MÜFTÜOĞLU, altyapı ve inşaat projeleri ve finansmanı, enerji, şirket devir ve birleşmeleri ve tahkim konularındaki hukuk danışmanlığı hizmetlerini 20 yılı aşkın zamandır aynı çatı altında sürdürmektedir. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydolmuş ve 1991-1996 yılları arasında Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de sözleşme uzmanı olarak çalışma hayatına başlamış; 1996 yılında Yazıcı Hukuk Bürosu’na katılmıştır.

Roketsan’daki çalışmaları sırasında savunma sanayiine özgü muhtelif sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve müzakeresi hususunda sözleşmeler hukuku üzerinde deneyim kazanmış, Yazıcı Hukuk Bürosu’ndaki çalışmaları sırasında ise kamu hizmetlerinin özel sektör eli ile görülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri dahil idari sözleşme türleri, şirket devir ve birleşmeleri, inşaat ve altyapı projelerine dair sözleşmeler ile proje finansmanı kapsamında kredi anlaşmaları dahil olmak üzere finansman sözleşmeleri, ve anılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesi hususunda deneyim kazanmış ve halen bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmaları sırasında;

Blok satış suretiyle veya Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkının Devri Modelleri ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine dair idari sözleşmelerin yorumlanması ve müzakere edilmesi de dahil olmak üzere muhtelif özelleştirme projelerinde çalışmalar yapmış,

Görev aldığı Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret tipi altyapı sözleşmelerinde havalimanı, deniz limanları, petrol ve doğal gaz boru hatları inşaasına dair (BTC, İran - Türkiye doğalgaz boru hattı, Türkiye – Yunanistan doğalgaz boru hattı, Samsun – Ceyhan transit boru hattı dahil olmak üzere) muhtelif projelerde görev almış, Güney Akım Boru Hattı ile ilgili yürütülen uluslararası mahiyetteki fizibilite çalışmasında görev almış, Türk Hukuku açısından detaylı bir rapor hazırlanması ve durum tespiti yapılmasında çalışmış,

Proje finansmanı kapsamında katıldığı çalışmalar sırasında OPIC, EBRD, IFC gibi kurumlar, yatırım bankaları ve diğer finans kurumları tarafından muhtelif projelere dair (Kuşadası limanı, Türkiye - İran doğalgaz hattının İmranlı-Sivas-Kayseri kısmı, Afganistan ve Türkiye’de muhtelif otel inşaatları dahil olmak üzere) hazırlanarak müvekkil firmalara sunulan kredi anlaşmaları ve diğer finansman anlaşmalarının yorumlanması ve müzakeresi hususunda çalışmış, İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda ICC, LCIA, AAA gibi uluslararası tahkim kurumları ve ICSID nezdinde yürütülen tahkim prosedürlerinde görev almış ve şirket birleşme ve devralmalarına dair projelerin hukuki yönetimini yapmıştır.