Aslı ÜSTÜNER

 

Bilkent Üniversitesine katılmadan önce Arçelik’te tasarım ve ürün geliştirme mühendisi olarak görev yapan Aslı Üstüner, yüksek lisans eğitimini 1993’te Amerika’da New Hampshire Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünde ‘Sonlu elemanlar yöntemiyle lineer olmayan analiz’ üzerine tamamlamıştır. Lisans derecesini 1991 yılında ODTÜ Makine Mühendisliğinden almış, 1999 yılında ise ODTU İşletme bölümünde ‘Yöneticiler için İşletmecilik Programını’ (EMBA) tamamlamıştır.

 

Arçelik’teki çalışmalarından ‘Bulaşık Makinelerinde Ayarlanabilir Raf Mekanizması’ konusunda bir patenti bulunan Üstüner halen ‘Mühendisler için Hesaplamaya Giriş’, ‘Sosyal Bilimler için Programlama ve Hesaplamaya Giriş derslerini vermekte, MATLAB, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar uygulamaları konularında çalışmalar yapmaktadır.