Canlı Bağlantı ile; Nakit Yönetimi ve Finansal Analiz

 

 

Uzaktan Eğitim Sistemimizde
 • Eğitimler zoom programı ile gerçekleştirlmektedir.
 • Eğitim saatleri boyunca eğitmen ve katılımcılar ekran üzerinden karşılıklı bir arada bulunmakta, sınıf eğitimine yakın bir ortam oluşturulmaktadır.
 • Sistemde soru sorma, ekran paylaşımı, excel dosyası paylaşımı gibi imkanlar bulunmaktadır.
 • Canlı olan eğitim boyunca katılımcılar soru sorabilmekte, gerektiğinde kendi ekranını gösterebilmekte, diğer soruları ve cevapları dinleyebilme ve grup olarak tartışabilme imkanlarına sahiptirler.
 • Canlı eğitimler 12 kişi ile sınırlandırılmaktadır.
AMAÇ

Şirketlerde başarılı bir nakit yönetimi gerçekelştirmek için karar mekanizması içinde yer alan tüm yöneticilerin finansal tablo analizlerini, yatırım kararlarının finansal açıdan değerlendirilmesini, finansal risk kavramını ve muhasebenin temel ilkelerini genel hatlarıyla bilmeleri gerekmektedir.

Bu eğitimle şirketlerde nakit yönetimi için esas olan finansal kavramların öğrenilerek  iş dünyasının ortak dilinin paylaşılması, finansal tabloların okunması, analiz edilerek yorumlanması ve projeler/yatırımlar ile ilgili kararların finansal açıdan değerlendirilmesi gibi konularda bilgi sahibi olunması ve pratik beceriler edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Finansal Yönetim nedir?
 • Başlıca Mali (Finansal) Tablolar
  * Bilanço/Gelir Tablosu/Nakit Akım Tablosu
  * Reel Örnek Tablolar üzerinden inceleme
  * TMS 11 VUK uygulama karşılaştırması
 • Finansal Analiz
  * Likidite Göstergeleri: Şirket ne kadar hızlı nakit elde edebilir?
  * Karlılık Göstergeleri: Şirket yeterli kar edebiliyor mu?
  * Etkinlik Göstergeleri: Şirketin parasının geri dönüşü ne kadar zaman alıyor?
  * Sermaye Yapısı Göstergeleri
 • Paranın Zaman Değeri ve Yatırım Kararlarının Verilmesi
  * Basit / Bileşik Faiz
  * Bugünkü Değer/ Gelecek Değer (PV/ FV)
  * Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri (NPV)
  * İç Verim Oranı (IRR)
 • Proje Bazlı Şirketlerde Nakit Akış Yönetimi
KATILIMCI PROFİLİ
 • Üst yönetim,
 • Teknik kökenli yöneticiler,
 • Tüm yönetici adayları.
EĞİTMEN

 

Tilmiz BARUTOĞLU - İnşaat Mühendisi, Finans Uzmanı

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İşletme Master derecesini 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Drexel Üniversitesi’nden almıştır.
Kariyerine Finansbank A.Ş. Hazine Departmanında Uzman olarak başlamış, daha sonra Türkpetrol Holding A.Ş.’de Finansman Müdür Yardımcısı ve Finans Müdürü pozisyonlarında olmak üzere toplam altı yıl çalışmıştır. Holding’in petrol, gemi inşaat, turizm, perakende ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren 24 şirketinin tüm finansman işlemlerini yönetmiştir.Barutoğlu 2000 yılında Eğitim ve Danışmanlık Şirketi olan Done Ltd. Şti.’nde eğitmen olarak banka çalışanlarına çeşitli finans konularında eğitimler vermiştir. 2012 ile 2017 yılları arasında Rönesans Enerji’de Finans Müdürü olarak görev yapmış, 15 şirketin muhasebe ve finans operasyonlarını yönetmiş, ayrıca doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santralleri olmak üzere 40’dan fazla Enerji Yatırım Projelerini analiz etmiş, karlılık ve finansman opsiyonlarını değerlendirip fiyatlamalarını yapmıştır. Orta ve büyük ölçekteki iki enerji projesinin de proje geliştirme ve finansman süreçlerini tamamlamıştır. Uzmanlık Konuları; Finansal Model Hazırlama, Finansal Analiz, Şirket ve Yatırım Değerleme, Finansal Planlama, Finansal Raporlama ve Nakit Yönetimi olarak özetlenebilir.