Sözleşme Yönetimi

 

AMAÇ
Ticari hayatta şirketler/kurumlar tarafından imzalanan sözleşmeler süresince, sözleşmenin diğer tarafı ile mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanması amacıyla, etkili bir sözleşme yönetimi, kapsadığı safhalar ve başarı faktörleri hakkında bilgi aktarılmasıdır. Bu doğrultuda, doğru ve uygulanabilir sözleşmeler hazırlanmasına, mevcut sözleşmelerin yorumlanmasına, sözleşmelerin hedefleri doğrultusunda tamamlanabilmesi için sözleşmenin ifası safhasında dikkat edilmesi gereken hususlara ve uyuşmazlıkların en aza indirgenmesine ve çözümlenmesine yönelik temel ilkeler tanıtılmaktadır. Eğitim, kanun hükümleri ve doktrindeki görüşlere ek olarak, iş hayatında pratikte karşılaşılan uygulamalar ve tarafların risklerini en aza indirgeyecek tavsiyeleri içermektedir.
PROGRAM İÇERİĞİ
1. Sözleşme Yönetimi
 • Sözleşme yönetimi kavramı ve önemi,
 • Etkili bir sözleşme yönetiminin safhaları,
 • Sözleşme yönetiminde kritik başarı faktörleri, ve başarısızlığa yol açan etkenler

2. Sözleşme Kavramı, Sözleşme Yapmaya Hazırlık ve Sözleşmenin Kurulması

 • Sözleşme kavramı, tanımı ve hukuki düzenlemeler,
 • Sözleşme yapmaya hazırlık; ihale süreçleri (şartnamelerin hazırlanması, sözleşmelerin şartnamelere uygunluğu), sözleşme müzakereleri (Letter of Intent, MOU) ve sözleşmenin kurulması,
 • Sözleşmelerdeki hukuksal riskler ve hükümlerin kanuna uygunluğu,
 • Satın alma, hizmet, yapım ve taşeron sözleşmeleri(Uygulanan kanun hükümleri, avans, hakediş, teminat, geçici ve kesin kabul kavramları),
 • Tip sözleşmeler ve genel işlem şartları,
 • Sözleşmede asgari olarak bulunması gereken hükümler ve yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmelerde dikkat edilecek hususlar,

3. Güncel uygulamalara yönelik vaka çalışması,

4. Sözleşmenin ifası safhasındaki kritik konular

 • Süre uzatımları,
 • Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması,
 • Sözleşmede değişiklik,
 • Mücbir sebepler (Force Majeure),
 • Hak talepleri (claim),
 • Anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü (arabuluculuk/mahkeme/tahkim),
 • Teminatların paraya çevrilmesi veya teminatlardan kesintiler, teminatların sürelerinin uzatılması, ek teminat istenmesi,
 • Sözleşmenin ihlali,
 • gecikme cezası (cezai şart),

5. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Muhafazası Safhaları

 • Sözleşmenin sona ermesi,
 • Sözleşmenin muhafaza edilmesinin önemi

6. Güncel uygulamalara yönelik vaka çalışmaları

 

KATILIMCI PROFİLİ
 • Üst yönetici ve diğer yöneticiler (Teknik/İdari),
 • Satın alma ile ilgili tüm çalışanlar,
 • Hukuk birimleri.

 

EĞİTMEN Bahar VİCDAN - Avukat, Hukuk Danışmanı

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve A.B.D.’de Florida Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk’ta yüksek lisans yapmış bulunan Bahar Vicdan Ankara Barosu ve New York Barosuna üyedir. Hukukçu olarak meslek hayatına, Amerika’ya gitmeden önce Ankara’da UTE Holding’de hukuk müşaviri olarak başlamıştır. Florida Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında Uluslararası İş Muameleleri konusunda araştırma görevlisi olarak ve ayrıca Amerika’da kaldığı süre içerisinde, 1994-1995 ve 1996-1998 yılları arasında Florida’da yerleşik Watson & Folds adlı hukuk firmasında avukat yardımcısı olarak çalışmıştır.
Haziran 1999 – Temmuz 2011 yılları arasında, Cerrahoğlu Avukatlık Bürosu’nda, Ankara Ofisten sorumlu Yönetici Avukat olarak, Ağustos 2011 – Temmuz 2012 tarihleri arasında Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı’nda (GSI Meridian) Ankara Ofis’ten sorumlu Ortak Avukat olarak görev yapmıştır. Bu görevleri esnasında özelleştirme işlemleri, birleşme ve devralmalar, uluslararası sözleşmeler (savunma sanayi alanında yapılan sözleşmeler, hisse/varlık satışı sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, işletme hakkının devri sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, kamu ihalesi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri vb.) alanlarında deneyim kazanmıştır.
Bu alanlarda çalıştığı projelerden bazıları şunlardır: Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %55’nin blok satış yöntemiyle, daha sonra %15’nin halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi işleminde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kilit personel olarak hukuk danışmanlığı hizmeti verdiği gibi, BEDAŞ, Tekel, TÜPRAŞ ve Erdemir’in özelleştirmeleri ile Milli Piyango’nun özelleştirilmesi girişiminde yatırımcı firmalara hukuk danışmanlığı yapmıştır. Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin %100 hissesinin The Coca-Cola Company tarafından devralınması, Stratex Gold AG’nin, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Türk iştiraklerinden birisinin %55 oranındaki hissesinin NTF İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’ne devri, Oyak Bank A.Ş.’nin %100 hissesinin ING Bank N.V tarafından devralınması, Oyak Emekliliğin 100% hissesinin ING Continental Europe Holdings B.V. tarafından devralınması, TMSF tarafından 4 adet faktoring ve finansal kiralama şirketinin satışı işlemlerinde danışmanlık yapmıştır. İlaveten, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yaptığı tedarikler kapsamında; KKTEU Tedarik Sözleşmesi ile ilgili olarak Cessna adına, AEW&C Projesi (Barış Kartalı Projesi) ile ilgili olarak The Boeing Company adına, Atak Projesi ile ilgili olarak Bell Helicopter Textron Inc adına çalışılmış ve söz konusu firmalara Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yürüttükleri müzakereler de dahil hukuk danışmanlığı hizmeti vermiştir.
Temmuz 2012’den itibaren bir süre serbest olarak çok uluslu şirketlere hukuk danışmanlığı hizmeti verdiği gibi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ikincil halka arz girişimi ile ilgili olarak finansal ve hukuki konularda danışmanlık yapmak üzere kurulan bir konsorsiyumda yer almıştır.
Nisan 2013 – Aralık 2016 arasında, inşaat, enerji, savunma sanayi ve sağlık yatırımları (PPP Projeleri) konusunda faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden oluşan Yıldızlar Grup’ta Hukuk Direktörü olarak çalışmış olup, bu süreçte yoğun olarak şirketler hukuku, inşaat sözleşmeleri, enerji piyasası mevzuatı, kamu özel işbirliği (PPP) modeli çerçevesinde imzalanan bir sözleşmenin müzakereleri ve ilgili işlemler, savunma sanayi sözleşmeleri, grup şirketleri leh ve aleyhine açılan davaların takibi ve grup şirketlerinin yeniden yapılanması ile ilgili çalışmıştır.
Bir süre Bilkent Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra serbest olarak çalışmaya geri dönmüş olan Bahar Vicdan, ilaveten, 2008 yılı güz döneminde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukukçular için İngilizce dersi vermiştir.
Bahar Vicdan, özelleştirme işlemlerine katkılarından dolayı Özelleştirme İdaresi tarafından verilen bir teşekkür plaketi ile onurlandırılmış bulunmaktadır.
Halihazırda serbest olarak hukuk danışmalığı yapmakta olan Bahar Vicdan’ın çalışma alanları, diğer alanlar yanında; şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, ticaret hukuku, borçlar hukuku, enerji piyasası mevzuatı, kamu özel işbirliği modeli ile yapılan projelere ilişkin (PPP) mevzuat, uluslar arası sözleşmeler (hisse/varlık satışı sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, işletme hakkının devri sözleşmeleri, kamu ihalesi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri vb.), proje finansmanı, yabancı sermaye mevzuatı, taşınmaz hukuku, sermaye piyasası mevzuatı, rekabet hukuku, telekomünikasyon hukuku, özelleştirme mevzuatı, bankacılık mevzuatı, madencilik mevzuatını kapsamaktadır.