Proje Bazlı Şirketlere Yönelik; Risk Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

 

 

AMAÇ
Risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve risklere uygun yönetim stratejilerinin proje / portföy ve kurumsal boyutta geliştirilmesi aşamalarını içeren sistematik bir risk yönetim modeli tanıtılarak, her aşamada kullanılacak yaklaşım ve teknikler örneklerı üzerinden anlatılacaktır.
Risk yönetim modelinin kritik başarı faktörleri, şirketlerde risk yönetimi karar destek sistemleri ve risk yönetim süreçlerinin diğer proje yönetim süreçleri ile entegrasyonu üzerinde durulacak, sektörel risk yönetimi uygulamaları örnekler üzerinden tartışılacaktır.  Risklerin analizine yönelik en yaygın yöntemlerden olan Monte Carlo Benzetimi anlatlıp, uluslar arası alanda geçerli yazılım uygulamaları (@Risk, Oracle Primavera Risk Analysis vb) üzerinden risk analizi uygulamaları yapılacaktır.
PROGRAM İÇERİĞİ Bölüm 1: Kurumsal (Portföy) Risk Yönetimi
 • Risk: Genel tanımlar
 • Risk Yönetimi: Genel Tanımlar
 • Kuruluşun Stratejik Planlaması ve Risk Yönetimi
 • Risk Bazlı stratejik Planlama Araç ve Teknikleri
 • Portföy Risk Analizi
Bölüm 2: Proje Risk Yönetimi
 • Proje Risk Yönetim Süreçlerine Genel Bakış
 • Proje Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması: Risl listeleri, etki diyagramları, Proje SWOT analizi, risk haritaları
 • Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünün belirlenmesine yönelik nicel ve nitel yöntemler
 • Risklerin Yönetilmesi ve Kontrolü: Risk yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve risklerin proje süreçlerinde takip edilmesi
Bölüm 3: Proje Risk Yönetimi
 • Risk Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi: Kritik başarı faktörleri, karar destek sistemleri proje yönetim süreçlerine entegrasyonu
 • Şirketlerde Risk Yönetimi: Uygulamalar ve örnekler

 

Bölüm 4: Risk Uygulamaları
 • Risklerin Analizi: Olasılığa dayalı yöntemler - Monte Carlo Benzetimi)
 • Risk Analizi Çalıştayı: Yazılım Uygulamaları

 

KATILIMCI PROFİLİ Proje-tabanlı sektörlerde görev yapan üst yönetim ve proje yönetim kadrolarının katılımına uygundur. 

 

EĞİTMENLER Kerem TANBOĞA - Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 20 yıllık deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir.
Üstyapı alanında; toplu konut, otel, alış veriş merkezleri, hastaneler, altyapı alanında; barajlar, enerji santralleri, ulaşım projeleri, gibi birçok projeye danışmanlık hizmetleri vermiştir. Bu projelerde proje planları, iş programları ve bütçe/kaynak planları hazırlamış, bunlara yönelik yapım stratejileri geliştirmiş, ayrıca takip, izleme, denetim, güncelleme ve gerektiğinde revizyon faaliyetlerini yönetmiştir.
Proje bazlı şirketlerde entegre yönetim sistemlerinin kurulması, iş programı bazlı bütçe, kaynak (işgücü, malzeme, ekipman) planlanması, projelerin ve portföyün uygun metrik ve göstergelerle etkin yönetilmesi konusunda sistemler kurmuştur.
Ülkemizde ve uluslar arası alanda yürütülen büyük ölçekli projelerde zaman yönetimi konusunda paydaşlar arası ihtilafların çözümlenmesi ile ilgili analiz ve değerlendirme hizmetleri sunmuştur.

Kerem Tanboğa şu ana kadar ENR 225 listesindeki Türk müteahhitlerinin yarısından fazlası ile çalışmış olup, katkıda bulunduğu projelerin toplam değeri 15 milyar doları aşmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.
Ülkemizde düzenlenen konusundaki en kapsamlı ulusal kongre olan Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nde başlangıcından bu yana bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
2003 yılından bu yana kurucusu olduğu TEKNOKA Ltd. Şti ve eğitim firması olan Yapı Kurumsal Akademi’de eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. TEKNOKA Ltd. Oracle Gold Partner olarak Oracle Primavera ürünleri yetkili ürün/hizmet sağlayıcısıdır.

 

Hüseyin EROL - Planlama Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Yönetimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı programda doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
2012 yılından itibaren yüksek lisans yaptığı programda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu süre zarfında, yalın inşaatla ve yalın inşaat prensiplerinin proje planlama performansı üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu konuda, “Yalın İnşaat Prensiplerinin Proje Süresinin Değişkenliği Üzerindeki Etkilerinin Saptanması” adında bir tez yazmıştır. Bu çalışmalarına ek olarak, yapı bilgi modellemesi (BIM), 4-boyutlu planlama, proje portföy yönetimi gibi konularda çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.
Uluslararası bir dergide “Measuring The Impact of Lean Construction Practices on Project Duration and Variability: A Simulation-Based Study on Residential Buildings” isimli bir makalesi bulunmaktadır. Buna ek olarak, ülkemizde proje yönetimi konusundaki en önemli kongrelerden olan Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsünde, “Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi” ve “İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi” isimli bildirilerin yazarlarındandır.
Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2013 yılından bu yana danışmanlık hizmetleri veren TEKNOKA Ltd. Şti ve eğitim firması olan Yapı Kurumsal Akademi’de planlama uzmanı ve eğitmen olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli inşaat projelerinde Oracle Primavera P6 kullanarak iş programları hazırlamakta ve bu yazılımla ilgili eğitimler vermektedir.