İnşaat,Enerji ve Sanayi Sektörlerine Yönelik;

Planlama ve Maliyet Kontrol Mühendisi / Yöneticisi Yetiştirme Programı

 

 

 

Ülkemizde ve uluslar arası alanda çok az sayıda proje hedeflenen zaman ve maliyet içinde tamamlanabilmektedir. Projelerin hedeflerine ulaşmaları için en önemli unsurlardan birisi de doğru bir planlama ve etkin bir takip sisteminin işletilmesidir.

Bu program ile, Planlama ve Maliyet Kontrol konusunda görev yapan yöneticiler ile bu konuda yetişmek isteyen çalışanlara, projelerin Zaman ve Bütçelerinin etkili bir şekilde planlanması ve ilerlemelerin proaktif olarak takibinin sağlanması için gerekli mekanizmaların ve bu konudaki yazılım uygulamasının (Oracle Primavera P6) anlatılması hedeflenmektedir.

Eğitim uluslar arası alanda kabul görmüş yaklaşım ve esasların yanı sıra gerçek hayat uygulamaları üzerinden katılımcılara aktarılacaktır. 

MODÜL 1

PROJE YÖNETİMİ (Zaman ve Maliyet kontrolü bakış açısıyla)

 • Proje yönetimine giriş, proje yönetimi temel bilgi alanları,
 • Zaman ve maliyet yönetimi
 • İş Kırılım Yapısı(WBS), Aktivite ve İlişki Belirleme
 • Planlama teorisine giriş, Kritik Yol Metodu (CPM), Ağ Analizleri ve hesaplamaları, Kaynak Dengeleme
 • Güncel projelerde süre ve kaynak atanması ile ilgili örnekler, karşılaşılan sorunlar
 • Teklif İş programları, Uygulama İş Programları
 • Proje Bazlı Bütçe ve Nakit Akım Tablolarının planlama bağlantılı oluşturulması (nakit ve tahakkuk bazlı takip sistemleri)
 • Takip ve raporlamaya giriş, performans gösterge ve ölçütleri  - İlerleme takibi, harcama takibi, EVA (Kazanılmış Değer Analizi) 

MODÜL 2

Oracle Primavera P6 - Temel Seviye

 

Bu eğitim ile Planlama Yöneticilerinin Proje Yönetimi konusunda dünyada en yaygın olarak kullanılan yazılım olan Oracle Primavera P6 fonksiyonlarını kullanabilir olmaları ve bu yazılım ile planlama, takip ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.
  • Oracle Primavera P6 Rel 16.1 ile;

   • Primavera Çalışma Alanı
   • Organizational Breakdown Structure (OBS)
   • Enterprise Breakdown Structure (EPS)
   • Takvim
   • Kaynak
   • Yönetici Kategorileri
   • Proje Kodları
   • Aktivite Kodları
   • Proje ve İKY (İş Kırılım Yapısı - WBS)
   • Aktiviteler
    • Genel
    • Kaynak, Harcama, İlişki, Kod, Döküman... atama
    • Aktivite Tipleri
    • Aktivite Tamamlanma %leri
    • Aktivite Süre Tipleri
   • Görünüm, Gruplama, Sıralama ve Filtreleme
   • Çözümleme, Hedef İş Programı
   • Güncelleme
   • Karşılaştırmalı İş Programı Değerlendirmeleri

   

MODÜL 3

Projelerin Takip ve Kontrolü Çalıştayı

 • Projelerde ana takip ve kontrol alanları
 • Proje Keşif – BoQ -  WBS uyumu ve kontrolü
 • Maliyet Kontrol – BoQ ilişkisi
 • Kritik Yol Methodu (CPM)
 • Hedef iş Programının (Basline Schedule) yetkinliğinin değerlendirilmesi
 • Primavera uygulamaları üzerinden yorumlama çalıştayları
 • Proje ilerlemelerinde CPM takibi, kontrolü ve yorumlanması
 • Proje İş Kırılım Yapısı (WBS), aktiviteler
 • Sözleşme – İş Programı talep hakları (Örneklerle)
 • Kaynak yükleme ( İş gücü; makine ekipman; malzeme; para)
 • Kaynak eğrileri kontrolü
 • Revizyon – Güncelleme
 • Revizyon ve Güncellemelerdeki genel uygulama hataları ve bunların tespiti
 • Projelerde bütçe – hakediş – zaman ekseni kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi (EVA) ile zamansal ve bütçesel ilerlemenin kontrolü
 • Farklı proje seneryolarında Kazanılmış Değerlerin analizi ve yorumlanması

 

KATILIMCI PROFİLİ

Projelerle çalışan şirketlerin planlama, takip, kontrol ve raporlamadan sorumlu mühendisleri, yöneticileri ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.


Bu entegre program sonunda katılımcıların proje hedeflerine uygun, etkili planlamalar yapabilir, projelerin ilerleyişini doğru gösterge ve metriklerle izler ve yorumlar, Proje Yönetimine doğru zamanda uyarı ve raporlamalar sunar olmaları, bunlar için gereken yazılım altyapısına (Oracle Primavera P6) da hakim olmaları hedeflenmektedir.

 

EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.