İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

 

AMAÇ İş görüşmelerinde esas olarak üç ana sorunun yanıtı aranır. Aday kurum kültürüne ve çalışma ortamına uygun mu? Aday bu işi bilgi birikimi açısından yapabilir mi? Aday bu işi yapmak ister mi? Doğru işe doğru çalışan yerleştirmek, çalışana yapılan yatırım arttıkça çalışan sirkülasyonunun düşürülmesi gerekliliğinden  dolayı önemini gittikçe arttıran bir konudur.
Doğru seçimin yapılması da mülakatların maksimum düzeyde etkili ve verimli olması ile doğru orantılıdır. Bu verimin elde edilmesi ise iletişim becerilerinin mülakatlarda doğru kullanılması ile mümkün olmaktadır.
Bu eğitimin amacı bu yönde yeni beceriler kazandırmak ve mülakat tekniklerini hem teorik hem de pratikte göstererek edindirmektir.  
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Mülakatı Planlamak
 1. Başvuru formlarının incelenmesi,
 2. Görüşme yeri ve süresi,
 3. Adaya aktarılacak bilgilerin hazırlanması.
 • İşin Gerektirdiği Yetkinlikler ile Uygun Profil Belirleme (Uygulamalı)
 1. Görev tanımları,
 2. Bireysel yetkinlikler,
 3. Yönetsel yetkinlikler,
 4. Uygulamalı Profil Belirleme Çalışması.
 • Proje Ekiplerine Uygun Aday Profili Belirleme (Uygulamalı)
 1. Proje Ekibi Oluşturmada Dikkat Edilecek Noktalar,
 2. Belbin Takım Rolleri Modeli,
 3. Haritalandırma çalışması,
 4. Uygulama.
 • Mülakat Sorularının Hazırlanması (Uygulamalı)
 1. Özgeçmişten sorular,
 2. S.T.A.R. tekniği,
 3. Uygulama.
 • Mülakatçının Psikolojik Hazırlığı (İletişim Hataları)
 1. Görüşmeciden kaynaklı İletişim hataları,
 2. Adaydan kaynaklanan İletişim Hataları,
 3. Zor Adayları Yönetme.
 • Mülakatı Yönetme
 1. Açılış,
 2. Aktif Dinleme/Soru sorma,
 3. Yetkinlik Bazlı soru sorma,
 4. Mülakatı kapatma
 • Mülakat Simülasyonları ve geri bildirim

 

KATILIMCI PROFİLİ Tüm sektörlerin mülakat gerçekleştiren teknik ve idari kadroları için uygundur.

 

EĞİTMEN Ülkü ÖNDER / Takım Geliştirme ve Liderlik Uzmanı, İK Sistem Danışmanı

 

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezuniyetini takiben yine aynı bölümde Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.1995 yılında Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi’nde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak ‘İnsan Kaynakları’ yaşantısına adım attı. 1999 yılında Arçelik A.Ş Genel Müdürlük ve devamında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu’nda İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nde İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ve Doğadan A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü görevlerini yürüttü. 2007 yılında eğitmenlik ve danışmanlık yapmaya başladı ve aynı yıl Belbin Ass. Tarafından Profil Analizi konusunda Türkiye’deki tek akredite kişi oldu. Ülkü ÖNDER, Takım Geliştirme ve Liderlik Uzmanı ve İnsan Kaynakları Sistem danışmanı olarak çalışmaktadır.