Güçlendiren Liderlik ve Etkili Görevlendirme-Delegasyon

 

AMAÇ
Sektörden, organizasyondan ya da organizasyonda bulunulan seviyeden bağımsız olarak genelde çalışanların en büyük problemi işleri tamamlamak için yeterli zamanın olmadığıdır. Kişiler bundan dert yandığında verilen tavsiye “İşlerinin bir kısmını delege etmelisin” şeklinde olur. Kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin, delegasyon insanı biraz korkutan bir kavramdır. Korkunun asıl nedeni de genellikle nasıl etkili bir şekilde bunu yapabileceğimizi bilmemekten kaynaklanır. Bir yönetici olarak delegasyonu etkili bir şekilde yapmak, başka bir deyişle “etkili görevlendirme yapabilmek” kritik bir öneme sahip olmanın yanı sıra, başarıya ulaşmak için önemli davranış ve bakış açısı değişiklikleri gerektiren bir beceri alanıdır.
Hedeflerle yönetim prensibini benimseyen organizasyonlar için hedeflerin verilmesi ve gerçekleşmelerin takip edilmesi de Etkili Görevlendirme-Delegasyon yaklaşımlarının uygulanması ile başarılabilecektir. Çünkü başarılı delegasyon, doğru görevleri, doğru insana doğru nedenlerle gerekli kaynaklar ve yetkiyi de sağlayarak verme eylemidir. Organizasyonunuzda bulunduğunuz konumda başarılarınız ve yukarıya doğru yolculuğunuzda ne kadar başarılı olacağınız delegasyonda ne kadar başarılı olduğunuz ile yakından ilgilidir.  Delegasyonun başarılı olmasında önemli bir kavram olan, pek çok kişi tarafından delegasyon ile karıştırılan “Güçlendirme” ise, çalışanın kendini yetkin ve güçlü hissedebilmesi için yöneticinin göstereceği davranışlar ve çalışanın bunu psikolojik olarak nasıl içselleştireceğidir.
Bu eğitimde Güçlendirme ve Delegasyon kavramları derinlemesine ele alırken, Liderin güçlendirici davranışlarının neler olacağı ve bunları nasıl karşısındakine aktarabileceğine ışık tutacaktır. Bu konuda başarılı olan lider, delegasyon yolunda öğrenmeye hazırdır. Eğitimin ikinci kısmında da nasıl etkili delegasyon yapılacağı katılımcıların kendi günlük hayatlarında sorumlu oldukları işleri baz alarak ele alınacak ve eğitim boyunca gerçek delegasyon planlaması yapmaları sağlanacaktır. 
PROGRAM İÇERİĞİ
 1. Yöneticinin kilit başarısı: Takım olmayı başarmak
 2. Hedeflerle yönetim yaklaşımının doğru uygulanabilmesi için Güçlendirme ve Delegasyon becerilerinin Hedef verme ve gerçekleşmelerin izlenmesi arasındaki ilişki
 3. Takım olmak, güçlendirme ve delegasyon arasındaki ilişki nedir?
 4. Güçlendirme için ön şart: Güven ilişkisi. Güven duymadan ve duyulmadan etkili görevlendirme yapmak mümkün değildir.
 5. Etkili Delegasyon için Güçlendiren Liderlik Özellikleri ve Davranışları Nelerdir?
 6. Güçlendirici davranışlarda bulunmak çalışanın kendisini güçlendirilmiş hissetmesi için yeterli midir? Yoksa çalışanın psikolojik güçlendirme algısını da düşünmek gerekir mi?
 7. Güçlendirme ve delegasyon arasındaki ilişki nedir?
 8. Delegasyon: Engeller, Faydalar ve Gereklilikler
 9. Delegasyon için
  • Doğru işi
  • Yeterli zamanı
  • Doğru kişiyi bulmak
 10. Delegasyon planlı çalışmak
  • Hazırlık
  • Delegasyon görüşmesi / toplantısı
  • Görevlendirmeyi izleme
  • Delegasyondaki zorluklarla başa çıkmak
  • Tamamlanmış bir görevin değerlendirmesi
  • Kapanış ve delegasyon etkililiğinin değerlendirilmesi
YÖNTEM
Eğitimde katılımcıların güçlendirme ve delegasyon konusunda kendi beceri düzeylerinin farkına varmalarını sağlayacak anket uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra eğitimin başından itibaren katılımcıların kendi sorumluluk alanları ve mevcut görevlerini göz önünde bulundurarak gerçek delegasyon planı yapmaları istenecek olup, adım adım bu planı yapmalarını sağlayacak yöntemler uygulamalı olarak aktarılacaktır. Eğitim dokümanlarını kullanarak eğitimden sonra da planlarını yapma, uygulama ve takip etme imkanı bulabileceklerdir.
2 günlük eğitimin tamamlanmasından yaklaşık 2-3 ay sonrasında 1 günlük gözden geçirme eğitimi ile, katılımcıların eğitimde yaptıkları planların uygulamasında ne durumda oldukları, yaşadıkları zorluklar ve aksiyon planlarına ilişkin planları ele alınarak eğitim etkinliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

KATILIMCI PROFİLİ Yönetim ekibi (Bölüm / fonksiyon yöneticileri, Proje yöneticileri)

 

EĞİTMEN Dr. Senem Erdem Albaş / İnsan Kaynakları Uzmanı

 

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde 1997 yılında lisans ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde 1999 yılında lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra, çalışma hayatıyla birlikte doktora eğitimine devam etmiş ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Koç Holding bünyesinde Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.’de Koç Holding İnsan Kaynaklarını Yeniden Yapılandırma projelerinde ve bunların şirketlere adaptasyon süreçlerinde aktif görev almıştır Kariyerine MAN Türkiye A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü ve Stratejik Planlama Müdürü pozisyonlarında devam etmiştir. İnsan Kaynakları konusunda hem Türkiye hem de Almanya merkezli holding bünyesinde yürütülen çeşitli projelere liderlik etmiştir. Sorumluluğu altındaki diğer bir konu olan İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Halen Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarının yanı sıra İnsan kaynakları Yönetimi kapsamındaki konularda başta İnşaat sekörü olmak üzere çok sayıda firmaya eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.