Belbin Profil Analizi Yöntemiyle Etkili Proje Ekipleri Oluşturma

Proje ekiplerinin ve departmanların başarılı olmalarındaki en önemli etken ekipte çalışanların birbirleri ile uyum içinde olabilmeleri ve davranış/iş yapış tarzları anlamında birbirlerini tamamlayıcı bir yapıda olmalarıdır.
Belbin Association tarafından ortaya konulmuş olan ve uluslar arası alanda geçerliliği kanıtlanmış olan Belbin Profil Analizi modeline göre; tüm bireylerin diğerleri ile çalışmaları sırasında sergiledikleri öne çıkan bazı roller vardır ve etkili takımlar da, birbirini tamamlayan farklı rolleri ön plana çıkan çalışanların dengeli bir şekilde bir araya gelmesi ile oluşturulmaktadır.  Böylelikle kuruluşlar takımların verimliliği için ayrıca çaba harcamadan, verimli takımlarla çalışıyor olacaktır.
Yapı Kurumsal Akademi bünyesindeki Belbin Association tarafından akredite olan uzmanımızın  yaptığı  değerlendirmeler ve bu kurumdan sağlanan davranış tarzı analiz bataryası ile ekiplerin ve/veya bölümlerin oluşturulmasına destek verilmektedir. Kişinin hem kendisi hem de çalışma arkadaşları (üst, ast, eş düzey) tarafından değerlendirmelerinin veri olarak kullanıldığı bu sistem bir anlamda 360 derecelik bir değerlendirme sağlamaktadır ve değerlendirme sonucunda kişilere birebir geri bildirim ve koçluk oturumları da düzenlenmektedir. Uygulamalar sonunda, analizler doğrultusunda, şirket yönetimi tarafından (talep doğrultusunda destek de verilerek) oluşturulan ekiplerin, beraber çalışma tarzlarına yönelik takım analizini içeren bir yönetim raporu, şirket yönetimine sunulmaktadır.

 

Takım Rolü

Katkıları

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Plant
Fikir Adamı

Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, alışılmışın dışında. Zor problemleri çözer.

Tesadüfleri kabullenmez. Zihni fazla meşgul olduğu için etkili iletişim kurma ile ilgilenmez. 

Resource Investigator
Kaynak Araştırmacı

Dışadönük, hevesli, coşkulu, konuşkan. Fırsatları keşfeder. İrtibatlar kurar.

Fazla iyimser. Başlangıçtaki coşku bitince konuya ilginin kaybolması.

Co-ordinator
Koordinatör

Olgun, güvenilir, iyi toplantı başkanı. Hedefleri netleştirir, karar vermeye teşvik eder, işleri iyi delege eder.

Manipulatif olarak algılanabilir. Şahsi işlerini yükleyebilir.

Shaper
Biçimlendirici

Zorlayıcı, dinamik, baskı kurarak başarır. Engellerin, kısıtların üstesinden gelmek için cesaretlendirir ve motive eder.

Öfkelendirmeye eğilimli. Kişileri gücendirebilir.

Monitor Evaluator
Gözlemci Değerlendirici

Dengeli, stratejik ve muhakeme gücü olan. Bütün seçenekleri görür. Doğru olarak yargılar.

Motive ve teşvik etme konusunda zaafiyet.

Teamworker
Takım Oyuncusu

İşbirliğine açık, mülayim, anlayışlı ve diplomatik. Dinler ve sürtüşmeleri engeller.

Zor durumlarda kararsız.

Implementer
Uygulayıcı

Disiplinli, güvenilir, eskiye düşkün (tutucu), etkin. Fikirleri uygulamaya dönüştürür.

Esnek değil. Yeni olasılıklara tepki vermekte yavaş.

Completer Finisher
Tamamlayıcı/İş Bitirici

Özenli, dikkatli, kaygılı. Hata ve ihmalleri arar. Zamanında teslim eder.

Aşırı telaşa yatkın. Delege etmeye isteksiz.

Specialist
Uzman

Kararlı, kendini konuya adamış. Bilgi ve becerisiyle destek.

Sadece dar bir açıdan katkı. Teknik nitelikler üzerine kurulu.